امروز: چهارشنبه 04 اسفند 1395
`````

SALEHIN 2به همت فرماندهی بسیج اصناف کرج اردوی آموزشی سرگروه های شجره طیبه صالحین با حضور فرماندهان پایگاه های بسیج اصناف کرج برگزار شد .

این دوره آموزشی دوشنبه سوم آبان ماه سال جاری با محوریت امر به معروف و نهی از منکر و اهمیت این مبحث در نظام اسلامی برگزار شد. 

 

SALEHIN 1

 

SALEHIN 3

 

SALEHIN 5

 

.SALEHIN 6

 

SALEHIN 7

 

SALEHIN 8

 

SALEHIN 9

 

SALEHIN 10

 

SALEHIN 11

 

SALEHIN 12