ویژه های خبری

امروز : شنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه صنف عكاسان وفيلمبرداران شهرستان کرج در روز چهارشنبه مورخ ٢٣ مهر ماه ٩٩ برگزار شد.

و تعداد ١٨٨ نفر از مجموع ٥٤٨ نفر در انتخابات حضور يافتتد.
اسامی منتخبین به ترتیب آرای ماخوذه به شرح زیر می باشد:
مريم منورى با ١٥٧ رای به سمت رئیس
سيامك اسدآذر با ٨٨ رای به سمت نائب رئیس اول
شهرام زكيخانى با ٦٨ رای به سمت نائب رئیس دوم
شيما زارعى با ٦٢ رای به سمت دبیر
مجيد دهقان نيرى با ٥٨ رای به سمت خزانه دار
قدرت اله قياسى خلف با ٥٦ راى عضو على البدل
پدرام ملكى با ٢٢ راى عضو على البدل دوم
مريم مرادى با ١٢٤ راى به سمت بازرس اصلی
سعيد پور ابراهيمى با٥١ راى بازرس على البدل