ویژه های خبری

امروز : پنجشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۹

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه صنف آرایشگران زنانه شهرستان کرج در روز یکشنبه مورخ ۱۸ آبان ماه ٩٩ برگزار شد.

و تعداد ۴۰۲ نفر از مجموع ۱۲۴۴ نفر در انتخابات حضور يافتتد.
اسامی منتخبین به ترتیب آرای ماخوذه به شرح زیر می باشد:
فاطمه عطایی ثمرین با ۲۳۴ رای به سمت رئیس
سارا علیخانی با ۹۰ رای به سمت نائب رئیس اول
آذرجمشیدی با ۷۵ رای به سمت نائب رئیس دوم
منصوره عساری با ۶۱ رای به سمت دبیر
مریم تنهارو با ۳۶ رای به سمت خزانه دار
سارا آزموده خوانده با ۲۲ راى عضو هیات مدیره
نسرین کاظمی با ۲۰ راى عضو هیات مدیره
فرزانه فریور با۱۵ رای عضو البدل اول
حلیمه خرد رنجبر با۱۲ رای عضو البدل دوم
مریم بشتام با ۵ رای عضو البدل سوم
بتول گلابی با ۱۸۱ راى به سمت بازرس اصلی
پروین بنا با۹۹ راى بازرس على البدل