ویژه های خبری

امروز : پنجشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۹

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه صنف سوپرمارکت داران شهرستان کرج در روز سه شنبه مورخ ۲۰ آبان ماه ٩٩ برگزار شد.

و تعداد242 نفر از مجموع 674 نفر در انتخابات حضور يافتتد.
اسامی منتخبین به ترتیب آرای ماخوذه به شرح زیر می باشد:
علی عیوضی با 157 رای به سمت رئیس
جواد نورمحمدی با 107 رای به سمت نائب رئیس اول
امیدتهرانی با 85 رای به سمت نائب رئیس دوم
مهدی خلج با 62رای به سمت دبیر
علی زنگنه با 36 رای به سمت خزانه دار
حسین غلامی با22 رای عضو البدل اول
مجید نوری با21 رای عضو البدل دوم
علیرضا نعل چگر با 105راى به سمت بازرس اصلی
رامین کاملی با89 راى بازرس على البدل