ویژه های خبری

امروز : دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه صنف بارفروشان و حق العمل کاران شهرستان کرج در روز دو شنبه مورخ ٣٠ خرداد ماه ١۴٠١ با حضور ٣٠١ نفر از مجموع ٣٩۶ نفر برگزار شد.

اسامی منتخبین به ترتیب آرای ماخوذه به شرح زیر می باشد:
نادر یوسفیان با ١۴۶ رای به سمت رئیس
مسعود کیاپاشا با ١٣٣ رای به سمت نائب رئیس اول
علی اصلانی با ١٢٠ رای به سمت نائب رئیس دوم
نصراله صادقلو با ١٠۶ رای به سمت دبیر
محمد عیوضی پرگو با ٩٧ رای به سمت خزانه دار

بهزادعسگرخانی با ٨٢ رای -مالک اشتر شاهرخ با ٨٠ رای به سمت عضوعلی البدل اول و دوم
مظفرشاهرخ با ١٧٠ رای به سمت بازرس علیرضا عابدی با ٩۴ رای به سمت بازرس علی البدل