ویژه های خبری

امروز : چهارشنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۸

otomobil1به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه صنف نمايشگاهداران اتومبيل شهرستان کرج در روز سه شنبه مورخ ٣١ ارديبهشت ماه ٩٨ برگزار شد.

و تعداد ١٧٤ نفر از مجموع ٢٦٨ نفر در انتخابات حضور يافتتد.

اسامی منتخبین به ترتیب آرای ماخوذه به شرح زیر می باشد:

حميد كريمى رزكانى با ١٥٨ رای به سمت رئیس

فريدون عابدين نژاد با ٩٣ رای به سمت نائب رئیس اول

امير شوندى با ٨٧ رای به سمت نائب رئیس دوم

ميثم كريمى رزكانى با ٨٢ رای به سمت دبیر

جعفر حسينى مهر با ٦١ رای به سمت خزانه دار

على شريفى خواه با ٧١ راى به سمت بازرس اصلی

otomobil 2

otomobil 3

otomobil 14

otomobil 4

otomobil 5

 OTOMOBIL

otomobil 7

otomobil 8

otomobil 9

otomobil 15

otomobil 16

otomobil 10

otomobil 11

otomobil 12

otomobil 13

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید