ویژه های خبری

امروز : چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

جلسه آموزش مهارت فنى ماهانه اتحادیه تعویض و فروش روغن و آپارات کرج در محل اتحادیه روز یکشنبه 27 مرداد ماه برگزار شد.