ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۰۵ تیر ۱۴۰۳

نظارت و‌بازرسی شامگاه ۲۳دی‌ماه۱۴۰۲ در خصوص نظارت بر عدم‌بکارگیری اتباع خارجی‌در واحد های صنفی با حضور مدیر کل محترم‌کار‌و‌امور اجتماعی‌ ،هئیت ریسه محترم اتاق اصناف ،معاونت محترم بازرسی صمت،مدیریت بازرسی اصناف و‌بازرسین محترم‌ اصناف