ویژه های خبری

امروز : پنجشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۹

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ بیش از ۹۹۰ میلیون تومان باشد ، از شمول دستورالعمل مورخ ۱۱/ ۵/ ۹۹ تعیین مالیات مقطوع خارج می باشند و مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند .

⭕️مودیانی با مالیات مقطوع ۰ تا ۲.۵ م تومان، صفر درصد افزایش نسبت به سال قبل

⭕️مودیانی با مالیات مقطوع ۲.۵ تا ۵ م تومان،۴درصد افزایش

⭕️مودیانی با مالیات مقطوع ۵ تا ۱۰ م تومان، ۸ درصد افزایش و

⭕️مودیانی با مالیات مقطوع ۱۰ م به بالا، ۱۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل.