ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۰۵ تیر ۱۴۰۳

رییس اتحادیه سوپر مارکت داران کرج از شروع مجدد توزیع مرغ منجمد تنظیم بازار در واحدهای صنفی منتخب ، تحت پوشش این اتحادیه خبر داد.  عیوضی گفت:الویت توزیع در مناطق کم برخوردار بوده و قیمت مصرف کننده هر کیلو ۶۵۷۰۰۰ ریال میباشد