ویژه های خبری

امروز : دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۲

نشست مشترك روساى اتاق هاى،بازرگانى ،اصناف و تعاون استان البرز روز شنبه ٣١خردادماه سال جارى در محل اتاق بازرگانى برگزار شد.