ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۰۵ تیر ۱۴۰۳

نشست مشترك روساى اتاق هاى،بازرگانى ،اصناف و تعاون استان البرز روز شنبه ٣١خردادماه سال جارى در محل اتاق بازرگانى برگزار شد.