امروز: چهارشنبه 04 اسفند 1395
`````

kaseb 3درپی طرح تشویق فعالان صنفی منصف،متدین ومردم دار،دوتن ازکسبه فعال دررسته طباخی وطبخ حلیم ازسوی حمیدکریمی،رئیس اتاق اصناف کرج ومهدی غفوریان دیگرعضواین اتاق مورد تجلیل قرارگرفتند.

طباخی آقای رشیدی بابت ارائه خدمات بهداشتی وارائه یکی ازغذاهای لذیذومورد پسند ایرانی وحلیم پزی برادران مجنونی بابت پخت و تهیه غذای سالم بعنوان کاسب نمونه انتخاب ومعرفی شدند.

در این برنامه آقایان امیدوارودهقان ازفعالان صنف عکاسان وفیلم برداران کرج نیزحضورداشتند.

kaseb 1


kaseb 2


kaseb 3

 

kaseb 5


kaseb 6