ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۰۵ تیر ۱۴۰۳

رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز از بازگشایی واحد های صنفی در گروه شغلی دو از شنبه هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد .
بهروز حصاری درهمین رابطه گفت : با شیوع موج چهارم کرونا و قرارگرفتن بسیاری از شهرهای کشورمان در وضعیت قرمز، طرح محدود سازی فعالیت های صنفی و تعطیلی موقت بازار، به غیر از مشاغل گروه یک ، از نیمه دوم فروردین ماه به اجرا درآمد .
وی افزود :این طرح دراستان البرز نیز، ازهفدهم فروردین ماه سال جاری وچند روز قبل از تهران آغاز شد و با توجه به شرایط شیوع بیماری و تصمیمات ستاد استانی مبارزه با کرونا، هرهفته تمدید شد .
وی افزود : هرچند که برای پیشگیری از سرایت و انتشار بیماری کرونا ، اجرای طرح های پیشگیرانه مانند محدود سازی فعالیت های صنفی بسیار ضروریست ،اما باید برای معیشت و تامین هزینه های زندگی و جاری کسبه که تمامی درآمد شان وابسته به حضورو فعالیت در واحد صنفی است نیز چاره ای اندیشید . متاسفانه برنامه ها و طرح هایی که از سوی دولت محترم ، به منظورحمایت از صنوف آسیب دیده از کرونا پیشنهاد و ارائه شد ، به دلیل ابهامات بسیاری که داشت ،مورد استقبال اصناف قرار نگرفت و دیگر طرح ها و برنامه های اعلام شده در این خصوص نیز در برابرخسارات وارد آمده به حوزه صنفی کشور بسیار ناچیز بود .
حصاری افزود :باید بپذیریم که مجموعه عوامل فوق ، ادامه تعطیلی ها ، رکود حاکم بر بازار و البته مبتلا شدن بسیاری از همشهریان عزیزمان با کرونا ،شرایط را برای اتخاذ تصمیم مناسب بسیار سخت می کند . از یک سو با بیماری خطرناکی روبرو هستیم که سلامت عمومی جامعه را به خطر انداخته و از سویی دیگر تعطیلی های ناخواسته ، موجی از نگرانی و مشکلات مالی را در سطح بازار ایجاد کرده است .
حصاری افزود : اتاق اصناف مرکز استان البرز بعنوان یکی از دستگاه های مجری طرح محدود سازی فعالیت های صنفی از سال گذشته تاکنون ،پای ثابت ستاد استانی مبارزه با کرونا بوده و همسو و همگام با دیگر تشکل های صنفی در سراسر کشور، تمامی تلاش خود را برای کاهش مشکلات و موانع ایجاد شده برای اصناف بکار گرفته است .اما آنچه که در حال حاضر اولویت دارد ، بازگشت به شرایط عادی ، کاهش آمار مبتلایان و فروکش کردن شدت بیماری در سراسر کشور است که همه باید به آن توجه کنیم .
رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز افزود : آخرین تصمیماتی که در ستاد استانی مبارزه با کرونا گرفته شد ، بازگشایی و فعالیت مشاغل گروه 2 از تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری و با رعایت کامل و سخت گیرانه شیوه نامه های بهداشتی از سوی متصدیان واحد های صنفی بوده است . بدیهی است که تمامی افراد شاغل در واحد های صنفی ملزم به رعایت دستورالعمل های بهداشتی شامل : استفاده از ماسک ، رعایت فاصله اجتماعی ، استفاده از مواد ضدعفونی کننده ، ممانعت از ورود افراد فاقد ماسک به واحد صنفی و ... هستند.