ویژه های خبری

امروز : چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

bazresiمعاونان و قضات شعب دادگاه اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز با حضور در واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ضمن دیدار با مدیریت جدید و پرسنل این مجموعه ، در جریان روند فعالیت های آن قرار گرفتند.

در این نشست چگونگی رسیدگی به تخلفات صنفی ، تنظیم پرونده های ارجاعی و پیشبرد اهداف مشترک و خط مشی کلی دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

بیات مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان البرز در این نشست گفت :بازرسی اصناف در چارچوب قانون نظام صنفی بعنوان ابزاری در جهت کارشناسی تخلفات بمنظور سهولت در روند رسیدگی ها در خدمت اداره کل تعزیرات حکومتی استان میباشد.