ویژه های خبری

امروز : پنجشنبه, ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

 

اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان البرز

 

1 

بهروز حصاری - رئیس  

 

ناصرکاویانی - نایب رئیس اول

2

 

علی مرادلو - نایب رئیس دوم

 

 

حمید کریمی - دبیر

3

 محمدرضا چوپانی-  خزانه دار