ویژه های خبری

امروز : چهارشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۱

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه صنف اغذیه فروشان شهرستان کرج در روز دو شنبه مورخ ٢٣ خرداد ماه ١۴٠١ با حضور ٢٠۵ نفر از مجموع ۴۴۶ نفر برگزار شد.

اسامی منتخبین به ترتیب آرای ماخوذه به شرح زیر می باشد:
کاظم دهقان دره شیری با ١۴٨ رای به سمت رئیس
محمود برزگر بنادکوکی با ١٠١ رای به سمت نائب رئیس اول
رضا غنی زاده هنزائی با ٩٢ رای به سمت نائب رئیس دوم
غلامرضا غفوریان جهانشاهی با ٧۵ رای به سمت دبیر
نعمت دنیائی با ٧٣ رای به سمت خزانه دار

محمدحسین وهاب پورگلی با ۴۶ رای -مجید مفتخری با ٣٣ رای به سمت عضوعلی البدل اول و دوم
ابوالفضل دهقان دره شیری با ١٣٣ رای به سمت بازرس علی خواجوی راد با ٢۴ رای به سمت بازرس علی البدل