ویژه های خبری

امروز : شنبه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم الکتریکی و روشنایی شهرستان کرج در روز دوشنبه مورخ 20 مهر ماه ١۴٠١ با حضور 218 نفر از مجموع 492 نفر برگزار شد.
اسامی منتخبین به ترتیب آرای ماخوذه به شرح زیر می باشد:
محمد محبی با 143 رای به سمت رئیس
محمدعلی کافی تفتی با 100 رای به سمت نائب رئیس اول
علی اکبر فیروزیار با 76 رای به سمت نائب رئیس دوم
محسن محمدعلی علیخانی با 76 رای به سمت دبیر
مجید رحیمی توران پشتی با 59 رای به سمت خزانه دار
عزت اله صادقی هونجانی با 31 رای -سیدمحمدحسینی با 22 رای به سمت عضوعلی البدل اول و دوم
مجیدمحبی با 116 رای به سمت بازرس اصغرطاعتی زاده با 76 رای به سمت بازرس علی البدل