ویژه های خبری

امروز : شنبه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه صنف نایلون پلاستیک و ملامین شهرستان کرج در روز چهارشنبه مورخ 11آبان ماه ١۴٠١ با حضور 176 نفر از مجموع 620 نفر برگزار شد.
اسامی منتخبین به ترتیب آرای ماخوذه به شرح زیر می باشد:
محمددادخواه با 97 رای به سمت رئیس
حسن صحرانورد با 72 رای به سمت نائب رئیس اول
سلمان تیموری با 72 رای به سمت نائب رئیس دوم
حسام نریمانی با 64 رای به سمت دبیر
مهرناز هدایت با 56 رای به سمت خزانه دار
محمدعلی نجفی با 32 رای - سیدفرید یعقوب آذری با27 رای به سمت عضوعلی البدل اول و دوم
رضا صحرانورد با 106 رای به سمت بازرس سیدجلال حسینی خراسانی با 18 رای به سمت بازرس علی البدل