ویژه های خبری

امروز : شنبه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه صنف مصالح فروشان شهرستان کرج در روز چهارشنبه مورخ ١٨آبان ماه ١۴٠١ با حضور ٢۴٠ نفر از مجموع ۵٧٣ نفر برگزار شد.
اسامی منتخبین به ترتیب آرای ماخوذه به شرح زیر می باشد:
جلیل عیوضی پرگو به سمت رئیس
بهرام حمزه لویی به سمت نائب رئیس اول
اسماعیل مقدم به سمت نائب رئیس دوم
علی اکبرسالارکیا به سمت دبیر
امیرعیوضی پرگو به سمت خزانه دار
محمدرسولی مهدوی - مهدی فروتن به سمت عضوعلی البدل اول و دوم
مجتبی بندکوثری به سمت بازرس سیدجلال حسین رحمتی کیا به سمت بازرس علی البدل