ویژه های خبری

امروز : شنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۲

در این آیین که با همکاری دادگستری کل استان البرز و اتاق اصناف مرکز استان با حضور فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، نوروزی رئیس توسعه حل اختلاف و هیأت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان کرج و برخی از مسئولین استانی در محل اتاق برگزار شد شعبه 42 ویژه اصناف افتتاح گردید.
رئیس کل دادگستری استان البرز از زحمات اتاق اصناف و اتحادیه های تحت پوشش در خصوص حل مسائل و اختلافات فی مابین اصناف در طی چندسال گذشته به صورت ویژه تشکر نمود .
وی گفت کسبه ما به معنای واقعی صلح یاران و بازوان توانمند حل اختلاف در بین عامه مردم در استان البرز می باشند و ضرورت تاسیس شعبه ویژه و رفع مشکل عموم کسبه میتواند گره گشای بسیاری از پرونده ها در حوزه قضایی باشد.
در همین رابطه حصاری رئیس اتاق اصناف از آمادگی کامل اتاق اصناف جهت تعامل و همکاری با دادگستری کل استان خبرداد.حصاری گفت بسیاری از مشکلات اصناف با تعامل و همکاری بین بخشی و بین سازمانی علی الخصوص با تعامل و راهبری دستگاه قضایی قابل حل میباشد.
وی از حمایت های دادستان محترم طی چندسال گذشته از اصناف در بخش تنظیم بازاربه صورت ویژه قدردانی نمود.