ویژه های خبری

امروز : دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۲

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه نوین اصناف در اتاق اصناف مرکز استان البرز با حضور محمد دادخواه رئیس اتاق اصناف، آقای میرزایی مدرس این حوزه و همچنین سازمان صنعت و معدن و تجارت استان البرز برای مدیران اجرایی و کاربران رایانه اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شهرستان های استان البرز
💠💠💠💠💠💠💠