ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۳

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 و 23 قانون نظام صنفی (انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی ) انتخابات اتحادیه صنف میوه فروشان شهرستان کرج در روز سه شنبه مورخ 1402.12.08 از ساعت ۹ صبح لغایت 14:40 با حضور تعداد 155 عضو از مجموع 457 عضو برگزار شد.

اسامی منتخبین اعضاء هیات مدیره اتحادیه به ترتیب آراء مأخوذه:

1_ جناب آقای سید جلال نظری حسینی با 69 رأی رئیس هیأت مدیره

2_ جناب آقای رضا حاجی مصیبی با 61 رأی نایب رئیس اول

3_ جناب آقای صابر حسن زادگان ترک با 57 رأی نایب رئیس دوم

4_ سرکار خانم یاسمین دریس با 50 رأی دبیر

5_ سرکار خانم اعظم میرزائی با 41 رأی خزانه دار

جناب آقای حسین هاشمی و جناب آقای مجید نقدی بگی به ترتیب با 35 و 25 رأی به عنوان عضو علی البدل  اول و دوم انتخاب شدند.

همچنین جناب آقای عزیزاله دانشی کهنی با 69 رای به عنوان بازرس اصلی  و جناب آقای طاهر محمدی کهدوئیه با 45 رأی عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.