ویژه های خبری

امروز : چهارشنبه, ۰۶ بهمن ۱۴۰۰

بهزاد جمالی پورصوفی،رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل کرج گفت:براساس اطلاعات واخبار واصله به این اتحادیه صنفی و پیرو شکایت تعدادی ازهمشهریان مبنی برتعویض قطعه اگزوز وکاتالیزور اتومبیل دربرخی واحد های تعمیرگاهی ،تیم بازرسی این اتحادیه تحقیقاتی را دراین زمینه آغازکرد.

وی افزود:پس ازبررسی وتنظیم گزارش تیم بازرسی اتحادیه،تخلف صورت گرفته دربرخی ازتعمیرگاه های اتومبیل، مکانیکی ها ، اگزوزسازی های غیرمجازسطح شهرمشخص شد.

صوفی افزود:موضوع این تخلف،تعویض اگزوزاتومبیل بدون اطلاع به مشتری وحذف قطعه کاتالیزور از روی شبکه خروجی اگزوز بود که این اقدام غیرکارشناسی،باعث افزایش صدای خروجی وآلایندگی صوتی و زیست محیطی ، و عملکرد ناقص موتور و درنهایت عدم تایید سلامت خودرو درمراکزمعاینه فنی شده بود.البته تحقیقات تیم بازرسی اتحادیه،پرسش دیگری را نیزمطرح کرد که  تعویض خودسرانه اگزوز و برداشتن قطعه کاتالیزوراز روی اتومبیل مشتریان چه علتی دارد؟

وی افزود:تحقیقات دراین زمینه ادامه یافت ونتایج بدست آمده برای خودمان تازگی داشت.اخیرا شرکتی خارجی که دریکی ازکشورهای همسایه فعالیت دارد،درسطحی گسترده اقدام به خریداری قطعه کاتالیزورکارکرده (خاک درون کاتالیزور) با قیمت های قابل توجه کرده است.قیمت پیشنهادی این شرکت به حدی است که وسوسه بازکردن اگزوز وتخلیه مخزن کاتالیزور را از روی اتومبیل مشتریان ،توسط برخی سودجویان ایجاد کرده است ومتاسفانه اغلب این گونه رفتارهای غیراخلاقی درتعمیرگاه های فاقد پروانه کسب رخ داده است.

صوفی افزود:کاتالیزور،یکی ازقطعات مهم وضروری خودرواست که کاربرد آن کاهش آلایندگی گازهای خروجی ازموتوراتومبیل است.محل قرارگرفتن آن در مسیر خروجی  اگزوزخودرواست و درساخت آن ازفلزات گران بهایی استفاده شده است.البته کاتالیزورنصب شده روی هرخودرو براساس حجم موتور،نوع سوخت ودیگرآیتم های فنی و ایزوهای بین المللی طراحی وساخته می شود و دربازار لوازم یدکی،قیمت های متفاوتی دارد.به طورمعمول اتومبیل های روزدنیا ازتکنولوژی جدید تری برخوردارند وقیمت قطعات یدکی آنها نیزگران تراست.

صوفی افزود:با افزایش قیمت فلزات به کاررفته درساخت کاتالیزور،گزینه جمع آوری وبازیافت آنها روی میز بسیاری ازشرکتهای تولید کننده قطعات لوازم یدکی قرارگرفته وبازارگسترده ای دراین حوزه پیدا شده است.نکته مهم اینکه قطعه ای مانند کاتالیزور پس ازچند سال استفاده و به دلایلی مانند پایین بودن کیفیت بنزین ،کارایی خود را از دست داده و باید تعویض گردد.تعویض کاتالیزوریا اگزوز ،باید با اطلاع وآگاهی مالک خودرو ودر صورت نیاز  با تائید کارشناس فنی انجام شود.بنابراین بازکردن کاتالیزور به صورت مخفیانه یا خودسرانه،تخلف صنفی محسوب می شود.

صوفی افزود:تبلیغاتی تحت عنوان " طرح تعویض رایگان اگزوز" مورد تایید این اتحادیه صنفی نیست و به تمامی مالکان خودرو توصیه می کنیم جهت تعویض،تعمیر وبه طورکلی هرگونه خدمات فنی اتومبیل فقط به واحد های صنفی دارای پروانه کسب معتبرمراجعه کرده و بابت دریافت هرگونه خدمات خودرویی حتما فاکتور رسمی از متصدی دریافت نمایند ودرصورت مواجهه با مشکلاتی ازاین دست ،مراتب را دراسرع وقت به اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل کرج ازطریق شماره تماس  32230210  اطلاع دهند..

وی خاطرنشان کرد:مالکان محترم خودرو توجه داشته باشند که فریب تبلیغات کذب برخی تعمیرگاه های غیرمجاز را نخورند.موضوعاتی مانند،افزایش نفس وشتاب  و بازدید رایگان ،آچار کشی رایگان  خودرو معمولا توسط افرادغیرمتخصص ومنفعت طلب مطرح می شود که ازدیدگاه مراکزعلمی وفنی خودروسازی ، رد شده اند.

صوفی افزود:متاسفانه درگوشه وکنارشهرکرج،تعمیرگاه های فاقد مجوزی هستند که به قصد سودجویی وگرم کردن بازار خودشان،اقداماتی ازاین دست را انجام می دهند.این قبیل تعمیرگاه ها برای فرار ازقانون و شناسایی نشدن از سوی اتحادیه ،اقدام به جابجایی محل خود می کنند که همین موضوع روند رسیدگی به شکایات و تخلفات آنها را سخت می کند. مراجعه شهروندان به تعمیرگاه های مجاز و استفاده از خدمات آنها ،تا حدود بسیار زیادی از بروز مشکلاتی از این دست پیشگیری می کند..