ویژه های خبری

امروز : چهارشنبه, ۰۶ بهمن ۱۴۰۰

خلیل یارمحمدی نائب رئیس اتحادیه صنف نانوایان کرج ازاجرای طرح های نظارتی و بررسی عملکرد نانوایی ها با هدف بهبود کیفیت وخدمات نانوایی های کرج خبر داد.
وی درهمین رابطه گفت :طی یکماه گذشته عملکرد 500 واحد صنفی نانوایی توسط اینجانب مورد بررسی قرار گرفته است که طی آن ،ضمن سرکشی وعرض خدا قوت به همکاران صنفی،برخی نکات لازم الاجرا توسط متصدیان نانوایی را به دوستان همکاریاد آوری کردم.
وی افزود:متاسفانه درجریان این بازرسی ها برخی تخلفات آشکارمانند کم فروشی وگرانفروشی نان نیزمشاهده شده که گزارشات آن به طورمکتوب دراختیاراتاق اصناف البرزقرارگرفته است.
یارمحمدی افزود:طرح های بازرسی و نظارت با فعالیت واحد های صنفی نانوایی ازچندی پیش و پیرو تصمیمات اتخاذ شده در استانداری وسازمان صمت استان البرز، با حمایت همه جانبه اتاق اصناف ،بسیج اصناف،معاونت بازرسی سازمان صمت وبازرسی ونظارت اصناف آغازشده که طی آن تمامی جزئیات وخدمات نانوایی ها شامل :وزن نان ،رعایت نرخ های مصوب، داشتن پروانه کسب معتبر،صلاحیت بهداشتی کارکنان شاغل درنانوایی ها،میزان پخت نان براساس سهمیه آرد اختصاصی به نانوایی و ... مورد ارزیابی بازرسان قرار می گیرد.