ویژه های خبری

امروز : چهارشنبه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

نشست آموزشی وتوجیهی ویژه اعضای تحت پوشش اتحادیه صنف تالارداران کرج ،با محور بررسی قوانین انتظامی و رعایت شئونات اسلامی برگزارشد.
دراین نشست که با حضورسرهنگ فتحی زاده ،رئیس پلیس اطلاعات وامنیت عمومی نیروی انتظامی و سرهنگ افشاری ،رئیس اداره نظارت براماکن عمومی برگزارشد، دستورالعمل وضوابط خاص فعالیت تالارهای پذیرایی درامورانتظامی،تشریح ومورد بررسی قرارگرفت.دربخش هایی ازاین نشست آموزشی نیز،موضوع خسارات وارد آمده به تالارها و رستوران ها در پی شیوع ویروس کرونا مطرح ومقررشد،پیشنهاد های اعضای این صنف برای بهبود شرایط کسب وکار وپیشگیری از رفتارهای غیراخلاقی ومغایربا شئونات اسلامی ،به طورمکتوب و از طریق اتحادیه به مقامات مسئول در نیروی انتظامی انتقال داده شود.