ویژه های خبری

امروز : جمعه, ۰۸ مرداد ۱۴۰۰

طرح مشترک بازرسی از اماکن تجاری و پر تردد شهر کرج در راستای اقدامات فرهنگی و نظارت بر اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی ،پنج شنبه سیزدهم خرداد ماه سال جاری با همراهی جناب سرهنگ فتحی زاده ،رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی ، هیات مدیره اتحادیه پوشاک و رئیس اتاق اصناف البرز برگزار شد .
این گشت به دنبال برخی ناهنجاری ها دریکی از مجتمع های تجاری انجام پذیرفت وتا رعایت کامل شئونات در تمامی واحد های صنفی با حضور تمامی بازرسان اصناف واتحادیه های ذیربط ادامه خواهد داشت.