ویژه های خبری

امروز : یکشنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۰

طی مراسمی که درمحل استانداری البرز وبا حضورمسئولان ارشد استانی برگزارگردید،ازتلاشها ومجاهدت اعضای ستاد کنترل و مدیریت بیماری کرونا قدردانی شد.

دکترعزیزاله شهبازی استاندار البرز دراین مراسم،ضمن تشکر ازهمکاری وهمراهی تمامی دستگاه ها و نهاد های دولتی وخصوصی درکنترل ومقابله با بیماری کرونا ،درسخنانی خاطرنشان کرد:شیوع کرونا درکشورمان،فرصتی را برای تمامی مردم ایجاد کرد تا تجربه ای جدید درمقابله با یک اپدیمی خطرناک ،که سراسرجهان را تحت تاثیرخود قرار داد،کسب کنند.تجربه ای که برای تعدادی از هم وطنان عزیزمان با تلخی از دست دادن اقوام دور ونزدیک همراه بود،اما پایداری،اتحاد وصف آرایی  مردم در رویارویی با ویروس، نشان داد که اراده انسانها برای عبوراز یک بحران و رسیدن به یک هدف مشترک،بسیارتوانمند است.

وی درادامه سخنان خود به تشریح عملکرد ستاد استانی مبارزه با کرونا پرداخت وافزود:متاسفانه طی روزهای گذشته اخباری مبنی براوج گیری مجدد ویروس جهش یافته دربرخی استانهای کشورمان منتشرشده است که درصورت بی توجهی ونادیده گرفتن دستورالعمل های بهداشتی توسط مردم ،احتمال گسترش آن به دیگراستان های کشوروجود دارد.لذا درهمین فرصت از یکایک همشهریان محترم دراستان البرزدرخواست داریم،نسبت به اجرای تمامی ضوابط بهداشتی،بسیارجدی باشند.چرا که خطرکرونا هنوز وجود دارد و بی توجهی و ساده انگاشتن موضوع ممکن است ،موجب شکل گیری موج پنجم کرونا درکشورشود.

دربخش پایانی این مراسم لوح یادبودی به پاس همراهی ارزنده اعضای ستاد کنترل و مدیریت مبارزه با کرونا تقدیم نفرات حاضر در جلسه شد.

دراین مراسم ،بهروزحصاری رئیس اتاق اصناف ،به عنوان نماینده جامعه صنفی استان البرزدرستاد کنترل ومدیریت بیماری کرونا، این لوح یادبود را دریافت کرد