ویژه های خبری

امروز : یکشنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۰

در دیداربا سردار حیدرنیا ،فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز:
موانع پیش روی حوزه های اصناف،بازرگانی،تعاون،شهرک های صنعتی وظرفیت های اقتصادی استان مطرح ومورد ارزیابی قرار گرفت.
اولین نشست هم اندیشی میان روسای سازمان صمت،اتاق های اصناف،تعاون،بازرگانی وشرکت شهرک های صنعتی استان البرز با سردارحیدرنیا،فرماندهی جدید سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز،شنبه نوزدهم تیرماه سال جاری برگزارشد.
دراین نشست که با همت فرمانده سازمان بسیج اصناف استان،سرهنگ ترکاشوند تشکیل شد،موضوعات وموانع پیش روی کسب وکارهای کوچک وبزرگ،کمبود منابع آب،ضرورت بازنگری درقوانین مربوط به راه اندازی کارخانجات صنعتی درحریم شهرها (فاصله 120 کیلومتری کارگاه های صنعتی با شهرتهران)،ممنوعیت تحقیق واکتشاف منابع زیرزمینی درحوزه معدن،ظرفیت های ویژه اصناف درمواقع بحرانی،همکاری وهمراهی تمامی بخش های اقتصادی استان با سازمان بسیج درانجام برنامه های جهادی و جایگاه قابل توجه استان البرز درجدول رتبه بندی کشوری به لحاظ ظرفیت های صنعتی ،تولیدی واقتصادی ،مطرح ومورد بررسی قرارگرفت.