ویژه های خبری

امروز : یکشنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نشست هماهنگی جهت اجرای طرح ویژه نظارتی صنف مشاورین املاک امروز چهارشنبه ششم مرداد ماه سال جاری با حضور هیات رئیسه اتاق اصناف ، مدیربازرسی و نظارت اتاق اصناف و اعضای هیات مدیره این اتحادیه تشکیل شد.

با توجه به تعدد شکایات واصله از طرف مردم از صنف مشاورین املاک در خصوص دریافت حق الزحمه مازاد بر تعرفه ، عدم نگارش صحیح مبایعه نامه و اجاره نامه و سایر تخلفات صنفی مقررگردید :طرح ویژه نظارتی مشاورین املاک با همکاری بازرسین اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه برگزارگردد.

در این طرح بر اساس قوانین نظام صنفی، واحدهای صنفی ملزم به نصب نرخ نامه در معرض دید عموم در واحدهای صنفی و لزوم صدور فاکتور جهت دریافت حق الزحمه گردیدند.ضمنا تاکید گردید دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه تحت هر عنوان به خصوص قراردادجعاله یا عناوین مشابه تخلف بوده و با متخلفین بدون اغماض برخورد قانونی صورت می پذیرد .همچنین در این طرح برای واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب اخطار لازم صادر و در صورت عدم مراجعه و عدم دریافت پروانه کسب ، این واحدها برابر مقررات پلمب می گردند.