ویژه های خبری

امروز : شنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۰

در نشست فوق العاده با حضور رئیس سازمان صمت استان البرز و با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تصویب شد:
اجرای طرح مشترک بازرسی از واحد های صنفی اغذیه فروشی و رستوران
درنشست فوق العاده که با حضورمهندس ربیعی،رئیس سازمان صمت استان البرز.مرادی،معاونت بازرسی سازمان صمت.سرهنگ ترکاشوند،فرمانده بسیج اصناف استان.سرهنگ افشاری،رئیس اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی.هیات رئیسه اتاق اصناف ونمایندگان اتحادیه های صنفی اغذیه فروشان وتالارداران برگزارشد،شرایط ویژه استان البرزدرموج پنجم کرونا،افزایش آمارمبتلایان به این بیماری،ضرورت اجرای طرح های بازرسی به طورخاص برای صنوف اغذیه فروشان و رستوران ها وبرخورد با واحدهای صنفی بی توجه به شیوه نامه های بهداشتی مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
دراین نشست ضمن مرور وجمع بندی اجرای طرح محدود سازی فعالیت های صنفی که برای مقابله با موج پنجم کرونا وبه طورهمزمان در سراسرکشوربه اجرا درآمد،دیگر راهکاری اجرایی وعملیاتی برای کاهش آمارمبتلایان درحوزه اصناف مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.
درخاتمه نشست مقررشد،طرح ویژه بازرسی ونظارت برعملکرد صنوف اغذیه فروشان و رستوران ها با همکاری وحمایت همه جانبه سازمان بسیج اصناف استان،اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی،سازمان صمت استان البرز،اتاق اصناف واتحادیه های مذکور،طی 10 روز انجام شود
شایان ذکر است که با توجه به وضعیت قرمز استان البرز ،تمامی واحد های صنفی اغذیه فروشی و رستوران ها ،فقط مجاز به ارائه خدمات به صورت بیرون بر هستند و پذیرایی از مشتریان در داخل محیط واحد صنفی ممنوع است و در صورت مشاهده با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد .