ویژه های خبری

امروز : شنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۰

طرح ویژه بازرسی از واحد های صنفی با رویکرد فرهنگی و به منظورنظارت براجرای دقیق پروتکل های بهداشتی از دوشنبه هشتم شهریورماه سال جاری باهمراهی ومشارکت سازمان بسیج اصناف استان البرز،اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی ،معاونت بازرسی سازمان صمت،اتاق اصناف واتحادیه های صنفی تالارداران،چایخانه داران سنتی،قنادان واغذیه فروشان آغازشد.
این طرح با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا،کاهش آمارمبتلایان به بیماری دراستان البرزاجرا می شود وتمامی واحدهای صنفی فوق الذکر درسطح استان مورد پایش و بررسی بازرسان قرارخواهند گرفت.
از متصدیان محترم واحد های صنفی درخواست می شود،ضمن همکاری با بازرسان وعوامل اجرایی این طرح و با توجه به وضعیت قرمز استان البرز،نسبت به اجرای پروتکل های بهداشتی شامل ،استفاده ازماسک ،تهیه مواد ضد عفونی کننده و دراختیار قراردادن آن به مشتریان ،نظافت وبهداشت فضای داخلی فروشگاه ،نصب واستفاده ازهواکش جهت تهویه هوای محیط،جلوگیری از ازدحام و تجمع مشتریان در محیط داخلی فروشگاه ،ارائه خدمات به صورت بیرون بر،جلوگیری از ورود افراد فاقد ماسک به داخل فروشگاه و ... بیش از گذشته همکاری کنند.