ویژه های خبری

امروز : پنجشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۰

درنشست با اعضای هیات مدیره اتحادیه تالارداران کرج ،نحوه ی اجرای طرح های بازرسی ونظارت بیشتر برخدمات اعضای تحت پوشش این اتحادیه صنفی مورد بررسی قرارگرفت.
دراین نشست که با حضورهیات مدیره اتحادیه تالارداران کرج،نائب رئیس اتاق اصناف ومدیر واحد بازرسی ونظارت اصناف،برگزارشد ،گزارش تنظیم شده درخصوص استفاده ازمواد غیربهداشتی درتهیه غذا،توسط برخی واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه ،ضرورت حضوربازرسان اتحادیه ونظارت برعملکرد کارکنان شاغل درآشپزخانه رستورانها،برگزاری طرح های بازرسی با هدف پیشگیری از تخلفات صنفی و رعایت بهداشت دراین اماکن مطرح و تصمیمات لازم در این رابطه اتخاذ شد.