ویژه های خبری

امروز : چهارشنبه, ۰۶ بهمن ۱۴۰۰

اجرای برنامه های آموزشی وفرهنگی ، بازرسی ونظارت وساماندهی بازارخرید وفروش مسکن در واحد های صنفی مشاوران املاک کرج،محورنشستی بود که با حضور رئیس اداره نظارت براماکن عمومی،رئیس اتاق اصناف،نماینده سازمان صمت،رئیس سازمان حمایت ازمصرف کنندگان ،نماینده سازمان تعزیرات حکومتی ،رئیس و نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک برگزارشد.
در این نشست راهکاهای قانونی واثرگذاردرکاهش وپیشگیری ازتخلفات درحوزه مسکن،ضرورت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه وبلند مدت و دلایل گرایش افراد به راه اندازی واحد صنفی مشاوراملاک مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
در خاتمه این نشست پیشنهاداتی با هدف اصلاح ،ساماندهی وفعالیت قانونمند مشاوران املاک ،جهت بررسی و تصمیم گیری در کمیسیون نظارت برسازمان های صنفی استان البرزمطرح شد که مشروح آن پس از تصویب و تایید نهایی در این کمیسیون به اطلاع شهروندان خواهد رسید.