ویژه های خبری

امروز : یکشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱

بهروز حصاری رئیس اتاق اصناف در این رابطه گفت بازرسی اتاق اصناف در راستای طرح نظارتی ویژه نانوایان و آرد نسبت به کشف یک کامیون آرد یارانه ای قبل از رسیدن به واحد صنفی به صورت عرضه خارج از شبکه در یک پارکینگ عمومی خبر داد وی گفت بازرسین این اتاق در طرح نظارتی ویژه نانوایان با شدت و بدون اغماض به صورت شبانه روزی با واحد های صنفی متخلف در حوزه آرد برخورد می کنند وی از شهروندان درخواست نمود در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی مراتب را از طریق شماره تلفنهای36117 اطلاع رسانی نمایند.
حصاری گفت با توجه به پایش های صورت گرفته متاسفانه عرضه خارج از شبکه آرد غالباً قبل از رسیدن آرد به واحد صنفی صورت میگیرد وی گفت نیاز است در این رابطه این شبکه توسط سایر دستگاه نظارتی نیز پایش و رصد گردد.