ویژه های خبری

امروز : یکشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱

جلسه هیئت رییسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی شهرستان کرج با مدیر کل امور مالیاتی در خصوص نحوه بررسی و مشکلات اصناف در مباحث مالیاتی بر گزار شد.
در این جلسه رییس و هیئت رییسه اتاق اصناف ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه به تبیین و درخواست های مکرر اصناف مبنی بررفع مشکلات خود در خصوص مباحث مالیاتی و نحوه محاسبه مالیات بر درآمد پرداختند.
در ادامه روسای اتحادیه های صنفی به صورت تخصصی در خصوص اعضای تحت پوشش آن اتحادیه و بیان نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشاره نمودند.