ویژه های خبری

امروز : شنبه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

در جلسه مشترکی به میزبانی اتاق اصناف راه‌های تعامل و همکاری اتاق اصناف مرکز استان البرز و دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد کرج بررسی شد.

حصاری رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز در حاشیه نشست با دکتر عبادی رئیس دانشکده مهارت واحد کرج گفت : اتاق اصناف با نگرشی بلندمدت در توسعه حوزه‌های مهارتی و کارآفرینی  در فضای کسب‌وکار کشور ، می کوشد با همکاری دانشکده مهارت و کارآفرینی انتظارات مهارتی و دانشی بازار را برآورده کرده و با توجه وضعیت موجود و کمبود نیروی انسانی ماهر به توسعه مهارت‌ها و توانمندسازی کسبه در استان و روحیه کارآفرینی منابع انسانی بپردازد.