ویژه های خبری

امروز : شنبه, ۰۵ فروردین ۱۴۰۲

در پی درخواست اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در خصوص ایمن سازی واحد های صنفی پرخطر مانند طلا و موبایل فروشان شهرستان کرج جلسه ای در مورخ 1401/10/14  ساعت 10:30 صبح در محل اتاق اصناف مرکز استان البرز با حضور روسای اتحادیه های مربوطه انجام شد و با توجه به توضیحاتی که کارشناسان آن حوزه ارائه نمودند، مقرر گردید اتحادیه های ذیربط ضمن تشکیل جلسات آموزشی در اتاق به جهت آشنایی اعضای تحت پوشش با استفاده از کارشناسان مربوطه محسنات طرح را به اطلاع اعضا برسانند. شرکت ارائه دهنده این تجهیزات متقبل گردید در جهت تقسیط هزینه های مرتبط از طریق سامانه بانکی و یا خود شرکت اقدام مقتضی را معمول دارد.