ویژه های خبری

امروز : شنبه, ۰۵ فروردین ۱۴۰۲

در این جلسه که روز چهارشنبه 1401/10/28  برگزار شد در ابتدا از روسای پیشین برخی از اتحادیه های صنفی تقدیر به عمل آمد و روسای جدید نیز معرفی شدند و بودجه پیشنهادی سال 1402 و متمم بودجه پیشنهادی و مسائل مطروحه در کمیسیونهای برگزار شده توسط حصاری رئیس اتاق مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان البرز/