ویژه های خبری

امروز : جمعه, ۰۷ آذر ۱۳۹۹

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه صنف فلزتراش و ماشين ساز شهرستان کرج در روز يكشنبه مورخ ٢١ مهر ماه ٩٩ برگزار شد.

و تعداد ١٧٥ نفر از مجموع ٥٢٠ نفر در انتخابات حضور يافتتد.
اسامی منتخبین به ترتیب آرای ماخوذه به شرح زیر می باشد:
رضا صنعتى با ١٤١ رای به سمت رئیس
امير زارع پيشه با ٥٨ رای به سمت نائب رئیس اول
محمد آشورى موثق با ٢٩ رای به سمت نائب رئیس دوم
محمود مدرس زاده با ٢٧ رای به سمت دبیر
فرهاد موفقى با ٢٧ رای به سمت خزانه دار
احمد يزدانى با ٢٥ راى عضو على البدل
جلال نيك سيرت گوكه با٢٢ راى عضو على البدل دوم
حسين موحديان با ٥٦ راى به سمت بازرس اصلی
حسن رمضانيان با٤٢ راى بازرس على البدل