ویژه های خبری

امروز : یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۴۰۲

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه صنف طلا جواهر نقره و ساعت شهرستان کرج در روز دو شنبه مورخ ٢ خرداد ماه ١۴٠١ با حضور ۴١٩ نفر از مجموع ٧۶۴ نفر برگزار شد.

اسامی منتخبین به ترتیب آرای ماخوذه به شرح زیر می باشد:
حبیب اله ابوالحسنی با ١٨۴ رای به سمت رئیس
رضا توکل با ١٧٨ رای به سمت نائب رئیس اول
محمود بیات با ١٢۶ رای به سمت نائب رئیس دوم
حسن فرجی با ١٢٢ رای به سمت دبیر
حمیداحمدوند با ١٢٠ رای به سمت خزانه دار

هومن ناصربخت با ١١٢ رای -جواد خطیبی با ٩۴ رای به سمت عضوعلی البدل اول و دوم
مهرداد رستمی با ١٣٠ رای به سمت بازرس محمدفرجی با ٩٨ رای به سمت بازرس علی البدل