ویژه های خبری

امروز : چهارشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۱

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه صنف قنادان شهرستان کرج در روز سه شنبه مورخ 8شهریور ماه ١۴٠١ با حضور 364 نفر از مجموع 650 نفر برگزار شد.

اسامی منتخبین به ترتیب آرای ماخوذه به شرح زیر می باشد:
علی رجب زاده گلی با 260 رای به سمت رئیس
سعید شاهباز با 128 رای به سمت نائب رئیس اول
رسول رحیمی با 110 رای به سمت نائب رئیس دوم
احمدرضائی با 106 رای به سمت دبیر
غفور اسمعیلی با 88 رای به سمت خزانه دار

سبحان مهدلو ورنکشی با 85 رای -سیدعادل کشفی با82 رای به سمت عضوعلی البدل اول و دوم
محمدحسین پیرایش کندری با 181رای به سمت بازرس سید رضا امامی میبدی با 146 رای به سمت بازرس علی البدل