ویژه های خبری

امروز : شنبه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 و 23 قانون نظام صنفی (انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی ) انتخابات اتحادیه صنف سراجان و تشک دوزان و چادر دوزان شهرستان کرج استان البرز در تاریخ چهارشنبه 1401/08/25 از ساعت 9 صبح لغایت 13 با تعداد 138 نفر از مجموع 409 نفر با حضور جناب اقای حصاری رییس اتاق و جناب اقای عسگری رییس هیات اجرایی برگزار شد.

اسامی منتخبین اعضاء هیات مدیره اتحادیه به ترتیب آراء مأخوذه :

1- علی قراگوزلو با 72 رأی رییس هییت مدیره 

2- سید جلال حسینی خواه با 63 رأی نایب رییس اول

3- خدیجه پناهی با 60 رأی نایب رییس دوم 

4- امیر هوشنگ پزشکی با 43 رأی دبیر

5-طوفان زارع محمودی با 24 رأی خزانه دار

جناب اقای داوود حسینی و سرکار خانم آسیه ریاحی کاشانی به ترتیب با آراء 20و18 به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

همچنین جناب اقای علی مظلومیان با 57 رأی به سمت بازرس اصلی و سرکار خانم زهرا زنگنه با 50 رأی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.