ویژه های خبری

امروز : یکشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱

در این دیدار که روز شنبه 8 مرداد ماه سال جاری در محل اتاق اصناف برگزار گردید در خصوص مسائل و مشکلات پیرامون حوزه صنفی بحث و تبادل نظر شد.

هیات رئیسه اتاق اصناف در خصوص رفع موانع موجود پیرامون اصناف مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت محیط مسائلی را مطرح نمودند.همچنین از تعامل و همکاری مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و کادردرمان در خصوص ارائه خدمات مطلوب در دوران کرونا قدردانی به عمل آمد.
دکتر صیادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ضمن قدردانی از جامعه بزرگ صنفی رعایت پروتکل های بهداشتی و قوانین مرتبط با آن نسبت به رفع موانع موجود در صدور پروانه کسب در حوزه صلاحیت دانشگاه علوم پزشکی مطالبی را بیان نمودند.و همه اصناف را کماکان دعوت به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی تا ریشه کنی کامل ویروس منحوس کرونا نمودند.